UNESCO ja keskkonnavastutus
Hiiumaa – osa üleilmsest UNESCO võrgustikust.
Hiiumaa koos teiste Lääne-Eesti saartega kuulub ülemaailmsesse programmi „Inimene ja biosfäär“ juba 1990. aastast.
Sajandeid hoitud elukeskkond, isepärased traditsioonid ja siinsed töökad ja humoorikad inimesed on pälvinud erilise tunnustuse just seetõttu, et on osanud siin elada kooskõlas loodusega.

Saare elanik elab oma igapäevast elu nagu seilaja pikal mereteel. Kogu aeg peab jälgima ilma ja tuult, mõtlema, kas kaasas on piisavalt vett ja toitu. Paadis peab olema varustus, mis aitab hädast välja igas olukorras. Midagi ei visata lihtsalt niisama ära, kui seda annab veel uuesti kasutada. Paadielu on säästlik ja läbimõeldud, igal asjal paadis on oma koht ja mõte. Elades saarel või paadis, peab olema leidlik ja oskama ära kasutada olemasolevat. Ja ühtviisi tuleb tunda merd, seda pigem austada kui karta. Hiidlane teab, millal tasub metsa minna, millal merele. Niisama ei juhtu siin midagi, kõigel on põhjus, on kogemus elada täna nii, et homme ka jagub.

UNESCO biosfääriala programm „Inimene ja biosfäär“ keskendub tänasel päeval just sellele, et üha rohkem inimesi teeksid valikud jätkusuutlikuma eluviisi kasuks. Ehk siis lihtsamalt öeldes, valiksid sellise elulaadi, mis meenutaks pigem pikemat merereisi. Igast ühest oleneb, kuivõrd suudame oma järgnevatele põlvkondadele pärandada seda keskkonda, mida ise täna naudime.
UNESCO biosfäärialad on maailmas need unikaalsed alad, kus kohtud pärisloodusega, kus saad maitsta kohalikku loodusväega toitu ja nautida loodusest inspireeritud kunsti.

Keskkonnast hoolimine on Pähkli talule loomulik. 

Puhkemaja asub taluõuel ja teine talu läheduses, keset imeilusat ja loodusrikast looduskaitseala.  Meile on olulised, et meid ümbritsev keskkond oleks puhas, liigirikas ja jätkusuutlik.

Jälgime, et meie igapäevane tegevus oleks võimalikult ökonoomne ja ressursitõhus. 

Puhkemajas:

  • Kasutame ökomärgisega puhastus- ja pesemisvahendeid ning keskkonnasõbralikult toodetud ja ökoloogiliselt võimalikult puhtaid tooteid ja materiale.
  • Kasutame võimalusel kohalike teenuseid ja tooteid.
  • Sorteeritakse jäätmeid ja kasutatakse neid maksimaalselt koha peal: biojäätmed komposteeritakse,  paberit/pappi kasutatakse tulehakatiseks saunas või kaminas, pandipakendi tagastatakse, klaastaarat taaskasutakse.
  • Ennetame ühekordste nõude kasutamist – oleme varustatud köögi kõikvõimalike nõudega piisavas koguses.

Meie eesmärk on pakkuda puhkuseelamust, mis toob inimesi lähemale loodusele ja maale. Usume, et keskkonnast hoolimine on otseselt seotud inimese isikliku looduskogemusega. 

Meie puhkemajaga seotud inimesed teevad oma tööd kirega.

Pähkli talu keskkonnapoliitika

Pähkli talu puhkemaja eesmärk on pakkuda võimalikult looduslähedast puhkust, lähtudes oma igapäevategevusel loodus- ja kultuuripärandi säilimisest ja väärtustamisest.

Meie tegevus lähtub järgmistest põhimõtetest:

  • Puhkemaja igapäevane tegevus ei tekita täiendavat negatiivset koormust looduskeskkonnale ega häiri kohalikku elu;
  • Ressursse kasutatakse efektiivselt ja mõistlikult;
  • Meie keskkonnaalased väärtused ja tegutsemispõhimõtted on arusaadavad ning järgitavad ka puhkajate poolt;
  • Väärtustame kohalikke loodussõbralikke tooteid ja teenuseid, pakume neid puhkajatele;
  • Korraldame ja osaleme vabatahtlikult looduskeskkonda parandavates projektides;
  • Pakume võimalust (kogemust) looduslähedaseks aja veetmiseks ning keskkonnateadlikkuse tõusuks.